Onze Märklinbaan

Naast de H0-baan en de N-baan is in 2018 het idee opgekomen om ook iets met Märklin te gaan doen.
Er waren intussen wat nieuwe leden bij de club gekomen die met Märklin werkten.


Aanvankelijk ontstond het plan, destijds nog onder de naam Slepers (naar sleepcontacten) een demobaan te bouwen bestaande uit 5 modules. Deze modulebaan werd het jaar daarop afgebouwd en is op diverse tentoonstellingen, waaronder ook Houten Digitaal te zien geweest

Omdat er in de opslagruimte op de Olympiaweg meer plek vrij kwam, werd er gebrainstormd over een nieuwe Märklinbaan, aanvankelijk alleen met een station en opstelsporen. Als eerste werd een station aangekocht.

De Märklinbaan zou uit 6 modules bestaan, later uitgebreid tot 8. Het eerste ontwerp was: De buitenste twee modules haaks en de overige zes rug aan rug in de lengte er tussen in. Later is dit idee gewijzigd in verband met de instabiliteit en werden alle modules haaks tegen elkaar geplaatst en nog uitgebreid met twee modules zodat er een baan met tien modules ontstond

De baan heeft nu een afmeting van 1m20 in de breedte en 6 meter in de lengte. Er is nu naast het station ruimte genoeg voor opstelsporen voor het rangeerwerk en een industrieterrein. Achter het station komt de stad. In de loop van de tijd zijn ook huisjes voor de baan gereserveerd. Voornamelijk restanten van opgeheven modelbanen.

 

Nadat de bakken nog wat zijn bijgeschaafd kon in 2022 het testrijden beginnen. De bakken zijn voorzien van de letters A t/m J. In 2023 is begonnen met het plaatsen en vastplakken van de huisjes en het is de bedoeling om de baan begin 2024 op de Noord Hollandse Modelspoordagen te laten rijden. Het geheel wordt bestuurd door het programma Koploper.