Het ontstaan van de N-baan groep

Het idee om een N-baan te bouwen speelde al een hele tijd bij een paar N spoor enthousiastelingen. In de loop van 2003 werd de knoop doorgehakt en werd er door drie leden van de club een start gemaakt met de N baan. Ook deze baan zou bestaan uit modules met de maat van 120cm bij 60cm en veel van de afspraken omtrent de regels voor de HO baan worden deze ook op de N baan gehanteerd.

Omdat de eerste opzet vrij simpel was werd er wel digitaal gereden maar verder nog geen besturingssysteem gebruikt.


Als eerste opzet zouden er twee eindmodules gemaakt worden waarna er te zijner tijd meerdere modules tussen geplaatst kunnen worden. Door omstandigheden viel er één lid af zodat de overige twee leden ieder één module voor zijn rekening nam

Ieder lid bepaalde zelf welk thema er op zou komen. Zo werd op één module een raffinaderij opgebouwd en de andere kreeg een berglandschap, op zich een behoorlijk contrast maar met de achterliggende gedacht van ‘wat voor moois kan je hier tussen deze thema’s niet zou bouwen’.

 Nadat het een aantal jaren erg rustig was rondom de N baan werd er, toen er een aantal nieuwe N spoorders bij de vereniging kwamen, “het stokje” weer opgepakt en begon de uitbreiding van de baan

Met meer modules en meer treinen lag het voor de hand dat voor een besturingssysteem moest worden gekozen. Daar er al voldoende digitale kennis was opgebouwd bij de HO baan werd gekozen voor het programma “koploper”.

Er kwam een stationsmodule met een locomotieven loods, onderhoudsplaats en draaischijf. De scenery werd behoorlijk uitgebreid met een stads- en dorpsgebeuren. Ook kwam ook een prachtige kermis, die met al zijn bewegende attracties iedere keer weer bezoekers doen verbazen.

Inmiddels is de groep behoorlijk gegroeid en wordt er alweer gedacht aan het toevoegen van een nieuw thema van twee modules met hierop de hoogovens.